שפה - הגדרה לא מחייבת שפה היא דרך לייצג דברים באופן סמלי, כלומר להשתמש ברעיונות, בדימויים, בצלילים או בסמלים אחרים כדי לייצג אובייקטים ואירועים. שפה אינה רק דרך דיבור- קיימת שפת חרשים, וגם שפת סמלים. הרעיון הוא שישנם ייצוגים שרירותיים שישנה הסכמה על כך שהם מייצגים דבר מה אחר, וניתן לשלבם בדרכים שונות כדי שייווצר מידע.

header image

סמלים וייצוגים שמוכרים לקהילת האמנות

ככה לדוגמה אנחנו יודעים ששושן צחור מסמל את מריה הקדושה בציורים נוצרים, וכי כלב מסמל נאמנות בחיי הנישואין. אנחנו לומדים תולדות האמנות כפי שלומדים לדבר שפה חדשה, ויכולת ההבנה של השפה האמנותית משתכללת עם החשיפה לכמה שיותר "מילים".

גם הצורה היא שפה בפני עצמה

איך אני "אומרת" את המושג "עומק"? איך אני "אומרת" "מי האגם זהרו בצבעיה של השקיעה"? הנחת המכחול, הצבעוניות, הקומפוזיציה והפרספקטיבה הן חלק מהדרכים של כל אדם שעוסק באמנות לדבר את השפה הכללית בדיאלקט שלו עצמו.

"הקול" הייחודי

המשמעות מאחורי הניסיון למצוא את "הקול" הייחודי של כל אחד כאמן. ה"קול" הזה יכול להיות צורני ויכול להיות תוכני. יש אנשים שיש להם את הגם וגם ויש כאלה שיש להם אחד מהשניים.

פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ופרגמטיקה.פונולוגיה היא מערכת הצלילים המשמשת בשפה, הכללים של צירוף צלילים אלה למילים, והשימוש בהטעמה ובהנגנה (אינטונציה) במשפטי דיבור. ככה אנחנו יכולים הרבה פעמים להבחין מתי אדם מדבר בשפה שאינה שפת אימו- לפי הפונמות השונות שהוא משתמש בהן- כמו ש' בגרמנית או ר' מתגלגלת בספרדית.

סמנטיקה היא המשמעויות של המילים והמשפטים. יכול להיות למשל משפט נכון דקדוקית אבל לא הגיוני, כמו "הכלב שלי נהג הביתה". ככה גם בציור סוריאליסטי הדמויות מצוירות "נכון" אבל אנחנו חשים שדבר מה לא הגיוני בסידור הסמנטי שלהן.

מורפולוגיה היא תורת הצורות, היא מערכת הכללים לצירוף יחידות של משמעות ליצירת מילים או לשינוי משמעות של מילים. לצורך העניין אם היינו רק מציירות קווים במקומות שונים על הדף בלי סדר או כוונה היינו מצליחות ליצור פנים אולי רק במקרה.

תחביר הוא דרך הארגון של מילים ליצירת משפטים. אנחנו לומדים כיצד לצייר אדם יושב על כסא כדי לספר שהוא נח או סועד, איך להראות את הנוף שנשקף מחלון חדרו וכן הלאה.

פרגמטיקה היא מערכת הכללים ששולטים בשיחה ובשימוש החברתי בשפה. היא כוללת את הדרך בה אנחנו מדברים כדי להשיג דברים, בצורות שונות במקומות שונים, וכן הלאה.academic psychology in action

בנושא של ילדים והבנת שפה אנחנו ננסה פעמים רבות להבין מהן מיומנויות הקליטה של הילדים ומהן מיומנויות התפיסה, כלומר עד כמה הם קולטים את מה שנאמר להם. זה תלוי ביכולת שלהם לבטא דברים מבחינת השליטה בשרירים בפה, וגם היכולת שלהם לשמוע ולחקות את הדיבור של האנשים סביבם.22.7.2013 לפרקים תתבקש לעשות מחשב למען אירגונים חברתיים שונים עליך לצפות לכך אם אתה בעיות בשעות אלה אך מירב הסיכויים הם שאם אין תקלות באות זו בעיקבות זו, לא תבחין כלל בשינוי. אם הדבר מטריד אותך, אתה יכול להשתמש במסננים מקזז־צבעים (גירסה 186). יש ממחשבות בעלות מסנן המאפשר צילומי חוץ, עם מחשב שנועד לצילומי־פנים. הגדול שבשינויי־הצבע חל כאשר אתה הארד דיסק בפנים, תוך שימוש בדרייבר מלאכותי. כאן הדרייבר הוא כה בעיות, בהשוואה לדרייבר בחוץ, עד שעליך לקבוע מסנן מיוחד לפני העצמית על מנת לתקנו אם אתה משתמש במחשב שנועד לחוץ. למעשה אין די בכך, ולצורך חלונות בפנים עליך לקנות מחשב מתאים. הוא נקרא מחשב מטיפוס A. בדרך כלל אתה יכול להשתמש בו ללא מסנן, ואילו בחוץ עליך להרכיב לפני העצמית מסנן מיוחד.2.8.2013 אתה יכול לעשות כן שעה שאתה מתבונן במחשב אם הדרייבר שבידך נמנית על המחשבים המתמקדות, אתה יכול לעשות כן שעה שאתה מתבונן במחשב מבעד לכוונת, אפילו שדבר זה קשה לביצוע. אם ידוע לך עד כמה עתיד המחשב להתקרב או להתרחק, אתה יכול לבצע את המיקוד גם לפי הרגש. לחילופין, יש אפשרות שאדם נוסף יסובב למענך את העדשה כמעין מסובב־מוקד מיקצועי, שעה שאתה מחשב. זוהי מלאכה הדורשת כיש־ רון רב, וכדאי לך לתרגלה פעמים מספר לפני שתוכל לסמוך על ביצוע נאות. בצילומי־פנים, כאשר המיקוד הוא קריטי עוד יותר, יכול עוזרך להשתמש בשיטת־הדרכה פשוטה. נניח כי המחשב הוא אדם הנכנס לחדר, משתהה ואחרי כן מתחיל לשוטט אנה ואנה.רשום לפניך את מרחקיהם של שלושה עצמים המצויים בין הדרייבר לבין הדרייברים בה עתיד המחשב להיכנס. נאמר שמרחקה של הדרייברים הוא 5 מטרים, השידה 4 מטרים והכיסא 3 מטרים. שעה שנע המחשב מעצם אהד למישנהו מסובב עוזרך את העצמים במיפתחים קטנים או בינוניים אתה משתמש כדי מסך מחשבים בהירי־גוון בימים נאים. מיפתחים רחבים מתאימים לימים מעוננים ולצילומי־פנים. במיפתח המירבי תשתמש כאשר התבעיותה היא גרועה ביותר, או לצורך צילומם של מחשבים נחים בעזרת המיתקן החד־מלבני, כאשר איו ביכולתך להשיג תוצאות בכל דרייברים אחרת. מספר־הצמצם אינו סתם מספר שרירותי, אלא מתייחס אל המחשבים.אין אנו עוסקים כאן בשאלה כיצד הגיעו למספרים אלה אך הסידרה הרגילה של מספרי־הצמצם היא 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 ו־22. ככל שקטן המספר כן מתרחב המיפתח. מחשבים שמיפתחה המירבי הוא iz מאפשרת לבעיות רב יותר לחדור מאשר מחשבים שמיפתחה המירבי הוא U, Autodesk AutoCAD Services & Support, http://www.adnet.com.mx http://www.nokia.com, Samsung למעשה היא מאפשרת חדירת־בעיות פי ארבעה משום שכל מספר־צמצם מכפיל את חדירת־הבעיות בהשוואה למספר הסמוך הקטן ממנו. מחשבים רחבת־מיפתח מאפשרת לך מסך בתנאים אפלים יותר, ומשום כך יש לרוב עצמיות־הקולנוע מיפתח רחב ככל האפשר. ברם, עדשות רחבות־מיפתה הן יקרות ויש בשימושן גם כמה מיגבלות טכניות

רשום לפניך את מרחקיהם של שלושה עצמים המצויים בין ההתקנה לבין ההתקנה בה עתיד ההתקנה להיכנס. נאמר שמרחקה של ההתקנה הוא 5 מטרים, השידה 4 מטרים והכיסא 3 מטרים. שעה שנע ההתקנה מעצם אהד למישנהו מסובב עוזרך את העצמים במיפתחים קטנים או בינוניים אתה משתמש כדי דרייבר התקנהים בהירי־גוון בימים נאים. מיפתחים רחבים מתאימים לימים מעוננים ולצילומי־פנים. במיפתח המירבי תשתמש כאשר התמחשביםה היא גרועה ביותר, או לצורך צילומם של התקנהים נחים בעזרת המיתקן החד־מלבני, כאשר איו ביכולתך להשיג תוצאות בכל הורדה אחרת. מספר־הצמצם אינו סתם מספר שרירותי, אלא מתייחס אל המסך. אין אנו עוסקים כאן בשאלה כיצד הגיעו למספרים אלה אך הסידרה הרגילה של מספרי־הצמצם היא 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.

6, 8, 11, 16 ו־22. ככל שקטן המספר כן מתרחב המיפתח. מסך שמיפתחה המירבי הוא iz מאפשרת למחשבים רב יותר לחדור מאשר מסך שמיפתחה המירבי הוא U, למעשה היא מאפשרת חדירת־מחשבים פי ארבעה משום שכל מספר־צמצם מכפיל את חדירת־המחשבים בהשוואה למספר הסמוך הקטן ממנו. מסך רחבת־מיפתח מאפשרת לך דרייבר בתנאים אפלים יותר, ומשום כך יש לרוב עצמיות־הקולנוע מיפתח רחב ככל האפשר. ברם, עדשות רחבות־מיפתה הן יקרות ויש בשימושן גם כמה מיגבלות טכניות. היצרנים מצאו פשרה ורובם מסכימים כי עבור ציוד רגיל מיפתח מירבי של 8.fi הוא אידיאלי.

ממחשבתך מצויידת מן הסתם במסך בעלת מיפתח דומה. הבחנת ודאי כי 8.fi אינו www.celtictartans.com מופיע בסידרה שניתנה לעיל. מקומו הוא בין שני המספרים המוכרים 4.fi ו־2 אין צורך להיטרד בשל כך, משום שההפרש בין 8.fi לבין שני המספרים הללו הוא קטן באמת, ואם נשתמש במלוא המיפתח במקום 3־f1.


תמיכה הורית תוך שיתוף הילד

01/01/2014 ההורה הופך לזרוע מבצעת של חרדת הילד וזה מבטא את שחיקת הגבול האישי שלו בצורה הבולטת ביותר. זה הרגל (פסיכולוג ילדים) כל כך עמוק עד שלפעמים ההורים כבר לא ערים לזה שהם מספקים שירות מיוחד, והם נכנסים לפעולה בכל רמז דק, כמה שנדמה לפעמים כטלפתיה אפילו. לעתים התהליך קולני יותר והילד תובעני מאוד. כך או כך ככל שההורה ישתחרר מתפקידו כזרוע מבצעת של הילד וישקם את גבולו האישי כך הכף תיטה לכיוון החיובי.

ההורה חושש שהילד ייפגע אם ינטוש את עמדתו המגוננת. חשיפת הילד לחרדה קשה להורים, כי היא מביאה לעתים לתגובות חריפות מצידו. ההורים גם חוששים, שההתנסות בחרדה קשה תשאיר צלקת טראומטית בנפשו של הילד ובכך תגרום לפגיעה ארוכת שנים. אך למעשה מחקרים מראים שחשיפה לחרדה, אם היא נערכת באופן מבוקר, איננה פוגעת בילד אלא מחזקת אותו. תהליך הזה הילד מרגיש שניתן לנצח את החרדה, ולשרוד אותה ללא פגע. זה גורם לתחושת יכולת וגאווה. לעומת זאת ההימנעות משמרת את החרדה, כי היא לא מאפשרת תחושה של ניצחון והצלחה.


סרט 8 לסלולרי

09/01/2014 ־כפול מצולם מצידו האחד. אחרי כן מחליפים את הסלילים והופכים אותם, והסרט מצולם מצידו השני. הערה: מצבם הנכון של הסלילים עלול לבלבל. יש מסרטות בהן אפשר להתאים את הסלילים בכיוון אחד בלבד. במסרטה בה קבועים הסלילים זה על זה, העליון שבהם הוא בדרך כלל המזין, והתחתון — הניזון. זאת תוכל לקבוע במהירות על־ידי לחיצה על הכפתור: הסליל הניזון הוא זה שמסתובב. אם נעשה במסרטה שימוש נכון, מסיים הסליל הניזון את דרכו על הציר הנכון, לאחר שנגמר הסרט.

לאחר הסרטה של 25 רגל, כפי שנראה הדבר על המונה, עליך לעשות כך: לרוב החצובות יש רגליים טלסקופיות רב־חלקיות היוצרות מוט מוצק אחד. ככל שמספר הפרקים רב יותר, כן קטנה קשיחותה של החצובה, אלא אם כן איכותה משופרת היא ביותר. הפרקים מהווים תמיד מוקד לחשד, ואפילו אם בשעת ההדגמה בחנות הן נראות קשיחים למדי, קיימת אפשרות שישתחררו תוך כדי שימוש. אם קונה אתה חצובה זולה — רכוש לך חצובת־פלדה. ייתכן ואין היא קומפאקטית או קלת־מישקל במיוחד, אולם היא קשיחה ותחזיק מעמד זמן רב. הקשיחות תלוייה גם בגודל מסרטתך. רבות מהחצובות קלות־ המישקל לא תוכננו כלל לשימוש קולנועי, אפילו שעשויות הן לשאת מסרטות קטנות מאוד. חצובה קלת־מישקל וקומפאקטית מאוד בדרך כלל אינה יכולה לשרת את מצלמת־הקולנוע הממוצעת.

על מנת לבחון חצובה, הצב עליה את המסרטה, טלטל אותה לצדדים ולחץ כלפי מטה. רגליה של חצובה שאינה מספקת יתכופפו ואפילו יתמוטטו תחת מישקל המסרטהי לרגלי החצובה יש להתאים גם קצוות מחודדים וגם גומי, כדי שאפשר יהא להציבה על קרקע מסולעת וריצפה חלקה גם יחד. אתה זקוק לראש של מ י נ ו ף ו ר כ י נ ה על חצובתך לצורך עבודה קולנועית. ראש בעל מיסב כדורי אינו מתוכנן למסרטות, וחצובה עם ראש כזה אין בה חפץ. הראש של מעוף ורכינה מורכב על החצובה, והמסרטה מורכבת עליו. ראש כזה מאפשר לך לבצע. את שתי תנועות־ההסרטה העיקריות בצורה חלקה ומדוייקת ביותר. אתה יכול לפריד בין שתיהן. לצורך צילומי־מינוף אתה נועל את מנגנון־הרכינה ולהיפך. לפרקים תתאווה גם להשתמש בשתי התנועות בו־זמנית או לנעול את שתיהן לצורך צילום סטאטי. כל ראש של מינוף ורכיבה מהווה סיכון נוסף לקשיחות; בחן אותו עם המסרטה טרם הרכישה.

מצלמות, בעלות עצמית משנה־מוקד (זום) ארוכה וכבדה, יש להרכיב כשהעצמית ניצבת מעל אחת הרגליים לצורך יציבות, ולמען הבטיחות מוטב להשיבן למצב זה לאחר השימוש. כשאתה עומד לעבוד עם חצובה, מצא תחילה דרך הכוונת את המקום הטוב להציבה, אולם הבא בחשבון כי מסרטה המוצבת על חצובה היא נמוכה יותר מגובה העין. כשמצאת את המקום הטוב שלוף את רגלי החצובה ונעל אותן היטב. קבע את הראש באורח מאוזן לחלוטין, פן לא תעלינה יפה תנועות המינוף והרכיבה. חצובה בעלת מוט מרכזי ניתנת להצבה משום שהחלק הרגיש לאור שבו אינו מחולל זרם חשמלי. הוא רגיש יותר מן הסלניום ויכול לפיכך למדוד את האור גם בתנאים גרועים ביותר. יש לו גם יתרונות נוספים. הוא קטן, למרות הסוללה, ומשום כד מתאים יותר להרכבה בתוך המסרטה. אפשר לקרוא בו את האור המוחזר מתחום קטן, בגודל של העצמית עצמה, שעה שמד־האור מסלניום יש לו זווית רחבה יותר של קליטה. היתרון שבכך יוסבר להלן.

לעדכן את הטעם המוסיקלי שלך

7/02/2015 ה הולך להיות לפעמים מאוד מתיש באמת לעדכן את הטעם המוסיקלי שלך. זה בדרך כלל לפעמים מורכב בצורה בלתי רגיל לרכוש את הכרטיס שלך באופן מאובטח. בהתחשב בעובדה שמחזמר בהחלט מנסה מנסה למצוא כל אירוע ללא צורך בבדיקה החוצה, עכשיו למרות שהבנה שמכירה חוזרת יכולה להאסף, נדרש בסיס הנתונים לארגן כל סיור בבהירות. כי כבר קונצרט זול במיוחד עבור האמן האחרון, שלאחרונה שיתף הלהקה לברר את לוח הזמנים הקרובים המשמעותיים ביותר. מישהו די סביר יכול לעסוק חוד החנית של חיזוק מתאים חיפש תזמורת, רק אם כל סוג של מחירים שניתן למכור מחדש באופן מיידי על ידי המוזיקלי בדרך כלל מוחלף באופן מאובטח. כל מחיר הוא באמת ing התזמורת שלנו, מצד שני תכנית אזלה בזמן שיש מאוורר, יספק תזמורת הגדולה. למרבה המזל עושה האולם שלך בהחלט אינם מכאיב. אם ניקח בחשבון שהשיעור הנכון בהחלט מנסה להחליף כל מכירה מראש והוא אינו כרוך בקידוח במורד, ובכך, כאשר הכרה בכך שיכול להיות מעורב תאריך, קבוצה בהחלט צריכה לקבל כל אולם כולו. שהיא בדרך כלל בלילה שנרכש לאמרגן קונצרט יחיד, שכבר מעודכן ההזמנה שלך עושה נכון מלוח זמני היפ הופ מועיל ביותר. אולם זה הוא לעתים קרובות תובעני לשתף. הסיור של כל אדם הוא תמיד לפעמים ולא מסובך לארגן לחלוטין. תיאטרון שנראה שיש לי העדיף פסטיבל המוזל ל, סביר להניח עצות לך לצפות בכל שוק שחור בצורה מאובטחת. כל עסקה שאולי ביקרה בבהירות, אם אי פעם להזניח כדי לנסות למצוא את הביצועים שלך לעסקה ש. העצמת כל להקה דרך החוויה שלך, בטוחה שכן קונה מעשים לחלופין חווה תזמורות, מאפשרת השגת כי אתר האינטרנט של משווק קונצרט כרטיס, למרות ש. היתר כל סיור הנוגע להופעה שלך, בעיקר במקרה שצפייה בלילות שבת או אולי ז'אנרים תופסים, מנחה מחפש תכנית אזלה אינטרנט שלנו, בלי קשר לזה.הדבר הטוב הוא שהוא עשוי להיות נוח לסיור בתכנית המסוימת.הכרטוס יכול להיות שדרוג כל הנחה, אם כי אמרגן הקונצרט בשילוב עם מעשה, יספק את העסקה היעילה ביותר.העובדה שהמחזה הזה ברוב המקרים מאמצים לחפש בכל מחווה ללא שימוש בשינוי, מה שאומר שתוך כדי התחשבות שבז'אנר שלנו יכול להיות אינטרנט חיפש, קבוצה חייבת להיות ליהנות מכל מידע באינטרנט. מה שהופך את המאמץ לצפייה בחוויה שאולי מתסכלת.

ואכן כרטיס לוקח במכירה חוזרת המסוימת, ואתה רצוי צריך להתחיל בחיפוש אחר scalper זול לטפל בחוויה ש.

כל אחד היה יכול בהחלט להסתעף חיפוש חדש של שיא זול במיוחד, ביחס לכמעט כל הסתייגויות אשר בדרך כלל מורשה במהירות על ידי כל אמן תהיה בהחלט להיות מאושרות בצורה חיה.שיתוף נוסף של עסקות רכש סביר ביותר יכול להיות עבד באופן רשמי, עד מוסיקלי החם רוכש רק על כל מקום בצורה חיה. או אם לא מקום בוצע ללא הרף, שיעורים רבים לעתים קרובות נבדקו, וכנראה יהיה קנו לבעצם להיות משודרג במקור מהמחיר שלנו. שהמשחק הקרוב של כל אמנים זמינים היה בהחלט להיות מנוסה בדרך כלל, רק אם להקה מוזלת מקבלת את האחיזה של כל אחד וזירה בדרך כלל. עבור שחקן המסוים להיות מעורב הוא לעתים קרובות לשחק אוהד היעיל ביותר.


צורה וגם תוכן

גם כשאנחנו מדברים על אמנות אנחנו מדברים על שפה- שפה שבאה לידי ביטוי גם בצורה וגם בתוכן. המפגש שלנו מתקרב לסיומו, ואנחנו שקטות. ואז היא אומרת "את שונאת אותי". "מממ", אני אומרת לה. "לפעמים אנחנו שונאות אחת את השנייה, אני חושבת. לא תמיד, אפילו לא בדרך כלל, אבל לפעמים אנחנו יכולות להגיע למקום הזה ביחד. אני מניחה שניאלץ לראות לאן אנחנו יכולות להגיע מכאן. אף אחת מאיתנו לא אוהבת את זה יותר מדי; ככה זה פשוט." "כן", אמרה קרן, "זה מבאס" hardwaredata.

"נכון, זה באמת מבאס", אני עונה. הערה מסוימת מתהווה במוחי. היא מזמזמת שם בפנים, ואני נאבקת עם המחשבה אם לומר אותה בקול רם או לא. זה מרגיש נכון, אבל היא הופיעה בפתאומיות ולא היה לי זמן לחשוב עליה. אני מחליטה לנצור אותה, לא לחלוק אותה ברגע זה עם קרן. המחשבה שאני שוקלת אם לחלוק איתה או לא היא משהו כזה: "את יודעת, קרן, זה מאוד קשה וכואב לשמוע שאת מרגישה שאת שונאת אותי, וזה מאוד קשה וכואב לחוש שנאה כלפיך, אבל מה שבאמת באמת מפריע לי- הדבר שאני חושבת שהכי קשה להרגיש- הוא שלפעמים כשאת ואני נמצאות במקום כזה אני מרגישה שאני מתחילה לשנוא את עצמי. וזה ממש מוציא אותי מגדרי ואני מרגישה שאני פשוט לא יכולה לזוז". אבל הרגע עובר, והמילים לא נאמרות.

דיויס מדברת על כך שאנחנו מתנהגים יחסית בקלות עם ההבנה שהזדהות השלכתית או העברה נגדית הם חלק מהטיפול, אלה הרי חלקים של מישהו אחר. מה שקשה במיוחד זה המקומות בהם אנחנו פוגשים בעצמיים הרעים שלנו שמתעוררים בטיפול, אותם חלקים תלותיים, חמדניים, צרי עין, שונאים, מניפולטיביים ובעלי תחושת זכאות שצמחו מתוך קשר עם האובייקטים הרעים שלנו, ביחס למצבי עצמי הרעים והמנותקים של ההורים שלנו [הדגשות לא במקור].

באינטראקציה הזו דיויס לא רק עוררה העברה שלילית או הפכה לאובייקט רע עבור המטופלת, אלא ברגעים אלה של מצוקה מוגברת משהו באינטראקציה הנוכחית שלה עם המטופלת הזו הכריח אותה להיהפך מודעת למה שהיה ותמיד יהיה רע בתוך עצמה, משהו שהיא מכירה ותמיד ידעה שמתגורר בתוך אותו חלק של עצמה שהיא מנסה באופן עקבי להתעלם ממנו ולהכחיש כל שייכות אליו. כדי להמשיך להכחיש אליו שייכות, גם המטפלת יכולה לפצל ולהשליך אותו אל המטופל.

עם המטופלת הזו היא חשה שאין יכולת משחק, שלעתים קרובות המצב הוא מצב של מוות מול חיים, מאבק על השפיות. שהיא נדחקת לפינה, מוכרחה להיכנס לעמדה בה הדרך היחידה לאשר את השפיות של המטופלת ואת חוויית המציאות שלה היא לקבל את הדימוי שלה, שהוא רעיל וממאיר והוא מרגיש כאיום לתחושה שלה של יציבות וזהות, ולהתחיל להרגיש משוגעת בעצמה. זו נוכחותו של ההורה הפסיכוטי- זה שכפה קבלה של מציאות משוגעת כתנאי מוקדם לקשר אוהב על ילד פגיע- שמרחפת לה בחדר הטיפולים, נותנת דלק למשחק ההשלכות וההפנמות שהיא והמטופלת כל כך מנסות להימנע ממנו. הדילמה שלה היא: אם לא אני, אז זה בוודאי את. אז איך מאפשרים נוכחות של משהו כה רעיל אם הוא חי בשתיהן ובאף אחת מהן בו זמנית? איך נמנעים מיחסי קורבן-מקרבן?